Khánh Hòa

  • Khánh Hòa
  • Nhà hàng Phố Xanh


  • 75 Nguyễn Thị Minh Khai, Phước Hòa, Tp. Nha Trang, Khánh Hòa


  • 75 Nguyễn Thị Minh Khai, Phước Hòa, Tp. Nha Trang, Khánh Hòa
  • Quán Xanh


  • 42.Lê Quý Đôn-TP.Nha Trang - TP. Khánh Hòa - Việt Nam


  • 42.Lê Quý Đôn-TP.Nha Trang - TP. Khánh Hòa - Việt Nam