Bến Tre

  • Bến Tre
  • Nhà hàng Huyền Châu


  • 290A Đại Lộ Đồng khởi, Phường Phú Tân, Tp Bến Tre, Bến Tre


  • 290A Đại Lộ Đồng khởi, Phường Phú Tân, Tp Bến Tre, Bến Tre
  • Khách sạn Hải Long


  • 500 A2 – Nguyễn Thị Đinh - KP.2 P.Phú Tân – TP. Bến Tre - TP. Bến Tre - Việt Nam


  • 500 A2 – Nguyễn Thị Đinh - KP.2 P.Phú Tân – TP. Bến Tre - TP. Bến Tre - Việt Nam