Điện Biên

  • Điện Biên
  • BAR NEW COFFEE


  • Cạnh quảng trường Thành Phố Điện Biên Phủ. - TP. Điện Biên - Việt Nam


  • Cạnh quảng trường Thành Phố Điện Biên Phủ. - TP. Điện Biên - Việt Nam