Liên hệ Business Card

Chúng tôi là ai? Chúng tôi làm gì?

GLOBALS SUPPORT ORGANIZATION là tên gọi bởi  CTY CP TỔ CHỨC HỖ TRỢ TOÀN CẦU  với mục tiêu đầu tư vào công nghệ trí thức nhằm xây dựng và phát triển các dự án KH&CN, triển khai để hỗ trợ phát triển thị trường công nghệ nhằm phổ biến các họat động công nghệ cho các cơ quan hành chính sự nghiệp và doanh nghiệp. Xây dựng các dự án KH&CN mở rộng các hoạt động thông tin số hóa KH&CN truyền thông để tham gia tích cực hơn vào phát triển kinh tế xã hội đất nước.
GLOBAL VIETNAM mong muốn nhằm cải thiện thêm cho thị trường công nghệ kích cầu giá trị kinh tế đảm bảo việc mua bán sản phẩm, kết quả, dịch vụ, tri thức và thông tin KH&CN trên cơ sở lợi ích của các bên tham gia
Sáng tạo các dự án, sản phẩm phần mền ứng dụng giải pháp hữu ích chứa đựng công nghệ số, công nghệ thuần tuý (như Văn phòng lãnh đạo số, Cuộc sống số, Nhật ký số, quy trình số, bí quyết, bản vẽ, mô tả,...), dịch vụ kỹ thuật nói chung, dịch vụ nghiên cứu và phát triển thương mại, thông tin KH&CN và tri thức, hàng hoá công nghệ khác .
GLOBALS SUPPORT ORGANIZATION cam kết có vai trò hỗ trợ các bên tham gia một cách thiết thực như:
 Đối với bên “cung” công nghệ: tạo cơ hội hiểu rõ hơn nhu cầu của bên mua và những khách hàng tiềm năng để hoạch định chiến lược, định hướng sản phẩm công nghệ phù hợp với nhu cầu thực tiễn, chủ động phát triển các giải pháp công nghệ mới đáp ứng đòi hỏi của các cơ quan doanh nghiệp và hành chính sự nghiệp.
Đối với bên cầu công nghệ: tạo điều kiện đánh giá trực tiếp năng lực của nhà cung cấp sản phẩm công nghệ để đặt hàng giải quyết các vấn đề công nghệ cụ thể; thiết lập các quan hệ hợp tác chiến lược, lựa chọn hình thức liên kết nhằm nâng cao khả năng cạnh tranh của sản phẩm.
Đối với các tổ chức dịch vụ/môi giới: tạo điều kiện tìm hiểu, nắm bắt nhu cầu tham gia giao dịch công nghệ, nâng cao trình độ nghiệp vụ và tư vấn cho các bên “cung - cầu công nghệ”.
Đối với các tổ chức tài chính (Quỹ đầu tư, ngân hàng, tổ chức tín dụng...): giúp thu nhận các thông tin bổ ích, cân nhắc các dự án đầu tư đổi mới công nghệ có triển vọng, các khách hàng tiềm năng nhằm nâng cao hiệu quả các giao dịch tài chính trong tương lai.
Đối với các cơ quan quản lý nhà nước: có thêm kênh thông tin để nhận biết tốt hơn những nhu cầu thực tiễn, điều chỉnh hướng ưu tiên, phát hiện những khó khăn, vướng mắc trong giao dịch công nghệ, nhận biết xu hướng phát triển công nghệ, thúc đẩy quá trình thương mại hóa các sản phẩm công nghệ và đánh giá hiệu quả hoạt động KH&CN phục vụ cho điều chỉnh các định hướng chiến lược, mục tiêu, nhiệm vụ phát triển KH&CN
 Thực hiện việc kết nối cung cấp bằng cách gửi các thông tin trực tiếp đến các cá nhân đơn vị có nhu cầu ứng dụng. GLOBALS SUPPORT ORGANIZATION sẽ tiến hành tư vấn và triển khai cung cấp giải pháp công nghệ và thiết bị phù hợp đến các doanh nghiệp, tổ chức, cá nhân có nhu cầu.
- GLOBALS SUPPORT ORGANIZATION sẻ xây dựng kế hoạch thường xuyên phối hợp với các tổ chức truyền thông, các tổ chức hoạt động sự kiện để các bên có thể giới thiệu công nghệ và thiết bị ứng dụng cho xã hội, tạo điều kiện để bên cung và bên cầu gặp gỡ, thương thảo, thoả thuận để đi đến ký kết, liên kết hợp tác cùng phát triển thông qua hệ thống các sản phẩm phần mềm và dự án do GLOBALS SUPPORT ORGANIZATION triển khai và phát triển.
GLOBALS SUPPORT ORGANIZATION - GSO., JSC - CTY CP TỔ CHỨC HỖ TRỢ TOÀN CẦU  
Trân trọng hợp tác cùng phát triển !

GLOBAL SUPPORT ORGANIZATION - GSO., JSC

MSDN:   0401542779
Địa chỉ: Lô 284-285, Khu B2-4, Khu TĐC An Đồn, Phường An Hải Bắc, Quận Sơn Trà, Đà Nẵng
Tổng đài hệ thống: CALL CENTER: 1900 - 58 - 88 - 82

2.Thông tin liên hệ: