Xuất trình Thẻ

 

 Bước 1: Xuất trình Thẻ Doanh nhân - Business card  thẻ cho nhân viên thu ngân khi thanh toán.
 Bước 2: Thu ngân kiểm tra thẻ và tiến hành khấu trừ giá trị hóa đơn thanh toán theo tỷ lệ đã niêm yết.
 Bước 3: Nhận lại thẻ và hóa đơn giao dịch với Thẻ Doanh nhân - Business card, những khiếu nại liên quan tới giao dịch của thẻ chỉ được coi là hợp lệ và tiếp nhận để xử lý khi người khiếu nại còn giữ hóa đơn thanh toán. 

.......

Tổ chức chúng tôi GLOBALS SUPPORT ORGANIZATION - CTY CP TỔ CHỨC HỖ TRỢ TOÀN CẦU - GSO., JSC

Tổng đài chăm sóc Doanh nhân 1900. 5888.82

Top